Зона Вільної торгівлі: рекомендації Президента Мауріціо Карневале під час круглого столу

Зона Вільної торгівлі: рекомендації Президента Мауріціо Карневале під час круглого столу

Представники Торгово-промислової палати Італії в Україні за сприяння Президента Мауріціо Карневале взяли участь у Другій Міжнародній торгово-промисловій конференції, що відбулася у Києві 1-2 грудня. У заході взяли участь як представники української політики та бізнесу, так і представники змішаних Торгово-промислових палат ЄС.

Місія Палати була спрямована на підвищення кваліфікації персоналу київського представництва, на проведення зустрічей з місцевими компаніями, а також взяти участь у важливому заході, який відвідали провідні діячі української економіки та політики серед яких був присутній Прем’єр-міністр Володимир Борисович Гройсман.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у своєму виступі звернув увагу на підтримку українського виробництва за допомогою європейських фондів та співробітництва з Міжнародними торгово-промисловими палатами, що представлені в Україні та сприяють надходженню інвестицій.

Для української реальності розвиток промислових районів (кластери або промислові парки) може стати безпрецедентним кроком вперед в напрямі зростання економіки країни, надавши перевагу розвитку саме малому та середньому бізнесу, а не традиційній великій індустрії, що завжди характеризувала українську економіку.

Регіони мають бути інтегровані вертикально і горизонтально, можливо наслідуючи приклад Італії, яка зробила локалізацію неоднорідною і концентрацію компаній в кластері конкурентною перевагою, а також предметом для вивчення в усьому економічному світі.

Президент Торгово-промислової палати Італії в Україні, Мауріціо Карневале, виступив на зустрічі з представниками та президентами Міжнародних торгово-промислових палат, що діють в Україні, в рамках круглого столу у виставковому центрі Торгово-промислової палати України.

Його виступ містив наступні чотири фундаментальні рекомендації:

  1. Рекомендації українським компаніям: непотрібно намагатися одночасно вийти на ринки різних країн, оскільки таким чином ви робите свій бізнес слабким.

Потрібно сконцентровуватися на одній країні та інвестувати лише в той ринок, де українська продукція має найбільший попит, серед таких є ринок Італії, а ТПП Італії в Україні допоможе працювати на ньому.

  1. Підприємствам, які вирішили інвестувати в Європу, Торгово-промислова палата Італії в Україні пропонує фінансування, що не передбачає повернення в розмірі 50% на формування виробничої та комерційної структури компанії.

  2. Україна, якщо прагне розвиватися як держава, а також прагне розвивати своє виробництво, має інвестувати в підготовку молоді. По цій причині, Торгово-промислова палата Італії в Україні надає можливість проходження стажування у своїх представництвах в Україні як дітям підприємців, так і молоді, яка хотіла б здійснювати підприємницьку діяльність. Стажування, що заплановане на 2017 рік буде здійснюватися по таким напрямам: запуск бізнесу, управління компанією та інтернаціоналізація. Перевага буде надаватися жінкам, як того вимагають європейські фонди.

  3. Торгово-промислова палата Італії в України отримує багато запитів від очільників українських міст щодо сприяння формуванню промислових районів. Ми завжди відкриті і готові до співробітництва з двох причин: по-перше, тому що багато італійських компаній, прагнучи скоротити витрати, переносять своє виробництво в інші країни, а Україна має великий потенціал в цьому плані; по-друге, багато італійських виробництв зосереджені в Румунії, однак після її вступу до Європейського Союзу спостерігається зростання витрат на управління та виробництво. В зв’язку з цим, італійський бізнес прагне знайти нові країни для інвестування і Україна може стати потенційним кандидатом в тому випадку якщо українські підприємства будуть впроваджувати корпоративні принципи ведення бізнесу для заохочення інвестицій.