Зменшення викидів забруднюючих речовин: нова схема розпорядження

Зменшення викидів забруднюючих речовин: нова схема розпорядження

Наприкінці лютого Рада Міністрів схвалила проект законодавчого указу щодо скорочення викидів певних атмосферних забруднювачів. Метою проекту є покращення якості повітря для захисту здоров'я людини та навколишнього середовища, та бажання сприяти більш ефективній участі громадян у процесі прийняття рішень.

Речовини речовин, такі як діоксид сірки, оксиди азоту, леткі органічні сполуки, крім метану та аміаку, до відповідності встановленим рівням викидів до 2020 року, а потім 2030 року. Крім того, він регулює узгоджену та однорідну діяльність державних, регіональних та місцевих установ.

Управління процедурою розробки та прийняття національної програми надається Міністерству охорони навколишнього природного середовища та передбачається його запровадження шляхом створення координаційної системи між: Міністерством економічного розвитку, Міністерством інфраструктур, Політикою сільського господарства, Охороною здоров'я та регіональними та місцевими органами влади, призначені Єдиною конференцією.