Застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році

Застосування спрощеної системи оподаткування у 2016 році

ДФС України своїм листом від 18.01.2016 № 1527/7/99-99-17-02-02-17 надало роз’яснення, відповідно до якого у зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2016 року змін до Податкового кодексу, всі платники єдиного податку, які за результатами 2015 року задекларували обсяг річного доходу понад 5 мільйонів гривень, зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.

Так, згідно з роз’ясненням, ДФС України вважає, що таке трактування норм є невірним.

Згідно з пунктом 292.16 статті 292 Кодексу, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови, якщо вони не перевищили протягом календарного року обсяг доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. У 2015 році умовою перебування платників єдиного податку на ІІІ групі в 2015 році була вимога, згідно з якою обсяг доходу, отриманого такими платниками, не повинен перевищити протягом календарного року 20 мільйонів гривень.

ДФС не враховані норми підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу, яким встановлено виключний перелік випадків, коли платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів. Так, для платників єдиного податку ІІІ групи таким випадком є перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу.

Будь-яких інших обмежень щодо перебування платників податків на спрощеній системі оподаткування, ніж зазначені в цьому підпункті, нормами Кодексу не передбачено.

Враховуючи зазначене та виходячи з норм статті 58 Конституції України щодо незворотності дії у часі законів, платники єдиного податку, у яких за результатами 2015 року обсяг доходу не перевищив 20 мільйонів гривень, та за умови додержання ними інших вимог Кодексу щодо застосування спрощеної системи оподаткування, мають право перебувати на спрощеній системі оподаткування у 2016 році.

Вищезазначені консультації видано ДФС України виходячи з пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу, яким передбачено, що за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Одночасно Міністерство фінансів не наділено повноваженнями відкликати надані ДФС консультації, якщо вони мають упереджений характер. Проте, має право видавати узагальнюючі податкові консультації, а також спрямовувати та координувати діяльність Державної фіскальної служби. Виходячи з вищенаведеного, Міністерство фінансів звертає увагу ДФС України на пункт 56.21 статті 56 Податкового кодексу, яким передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.