З липня змінено порядок формування податкового кредиту

З липня змінено порядок формування податкового кредиту Державна фіскальна служба в листі від 9 липня 2015 № 24876/7 / 99-99-19-03-02-17 нагадала, що Законом № 71-VIII про податкову реформу з 1 липня змінені деякі норми Податкового кодексу про порядок формування податкового кредиту .

Зокрема, виключено пункт 198.4 ст. 198 Кодексу, згідно з яким суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів / послуг та необоротних активів, які призначені для використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування, або звільняються від оподаткування, не відносяться до податкового кредиту.

Крім того, змінено редакцію пункту 198.3 ст. 198 Кодексу , згідно з якою податковий кредит звітного періоду формується незалежно від напрямку використання придбаних товарів / послуг (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Одночасно пунктом 198.5 ст. 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 ст. 189 Кодексу , і скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, встановлені Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами / послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари / послуги, необоротні активи призначені для їх використання та / або починають використовуватися:

а) в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі ст. 196 Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 ст. 196 Кодексу );

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197 , підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 ст. 197 Кодексу );

в) в операціях, здійснюваних платником податків у межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку.

Також внесено зміни до ст. 199 Кодексу , зокрема пунктом 199.1 зобов'язане платників податків, у разі якщо придбані та / або виготовлені товари / послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 ст . 189 Кодексу, та скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні на частину сплаченого (нарахованого) податку при їх придбанні або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів / послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Отже, якщо товари (послуги, необоротні активи) купуються для повного або часткового використання в операціях, зазначених у підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Кодексу , платник податків на дату їх придбання включає сплачену / нараховану при придбанні таких товарів / послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН). При цьому платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ на відповідний обсяг придбаних товарів (послуг, необоротних активів), призначених для використання в операціях, визначених у підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Кодексу, і не пізніше останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.