Торгiвельнi відносини з Україною, збільшення експорту

 Торгiвельнi відносини з Україною, збільшення експорту

Експорт України зріс на третину. Надано наступні цифри: якщо порівнювати січень-липень 2021 року з аналогічним періодом 2020 року імпорт продукції зріс на 28,6% до 37,24 млрд доларів, а експорт на 33,4%, що оцінено в суму 35,51 млрд дол. Інформація повідомлена на основі підбиття підсумків Державної служби статистики. За 2020 рік за підсумками періоду в січень-липень сальдо зовнішньої торгівлі України було від’ємним і оцінювалося в 2,3 млрд дол. Якщо брати до уваги 2021 рік, то сальдо становило 1,73 млрд дол. і аналогочно було від’ємним. Операції зовнішньо-торгівельного характеру Україна проводила з партнерами з великої кiлькостi
країн.
За 7 місяців 2021 року Україна найбільше експортувала товарів до Китаю на суму у 4,99 млрд доларів, що на 36,5% більше, ніж за січень-липень 2020 року, Польщі (2,89 млрд доларів, що на 67,6% більше) та Туреччини (на 2,08 млрд доларів зі збільшнням на 58,5%).
Найбільше всього за характерний період 2021 року попитом користувався ринок чорних металів на суму 7,54 млрд доларів, що продемонструвало збільшення на 66,9%, зернових (5,16 млрд дол на 4,4% більше), жирів та олій як рослинного так і тваринного походження (3,77 млрд дол, що на 10,4% більше).
Імпортовано найбільше товарів за січень-липень 2021 року з Китаю (5,53 млрд дол на 27,3% більше), Німеччини (3,34 млрд дол – на 13,3% більше) та Російської Федерації (2,90 млрд дол, на 12,3% більше).
Головними товарами українського імпорту у січні-липні 2021 року були такі вироби як: обладнання, різноманітні механізми та машини (7,54 млрд дол на 26,3%), паливо, нафта і продукти її перегонки (6,18 млрд дол на 34,2% більше), продукція хімічної промсловості та суміжних галузей (на 5,0 млрд дол, на 22,2% більше).
Статистика демонструє, що при порівнянні 2019 року з 2020 імпорт товарів зменшився на 11,0% до 54,10 млрд дол, експорт – на 1,7% до 49,2 млрд доларів.