Президентом України започатковано міжнародний науковий конкурс ”Міст Патона”

Президентом України започатковано міжнародний науковий конкурс ”Міст Патона”

В Україні започаткували міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів ”Міст Патона. Paton Bridge”, відповідний указ був підписаний Президентом Володимиром Зеленським. В документі зазначається, що даний конкурс буде проводитися, щоб створити сприятливі умови та залучити молодь до наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Більше того – поглибити інтеграцію України до міжнародної наукової та інноваційно-підприємницької спільноти з метою посилення міжнародного співробітництва, позиціонування України як держави з вагомим інтелектуальним та підприємницьким потенціалом та підвищення її інвестиційної привабливості.
Кабінет Міністрів повинен створити організаційний комітет задля підготовки та проведення конкурсу у двотижневий термін. На чолі комітету буде стояти Прем’єр-міністр, а до складу ввійдуть представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Національної академії наук України, Національного центру “Мала академія наук України”, Фонду розвитку інновацій, громадських об'єднань, діяльність яких зосереджена у науковій, науково-технічній, інноваційній сфері, а також молоді вчені та фахівці. Враховуючи пропозиції оргкомітету уряд впродовж місяця повинен затвердити положення про конкурс, план заходів та його організацію, забезпечивши виконання. Передбачено широке висвітлення даного питання, зокрема закордоном, здійсненню чого повинно сприяти Міністерство закордонних справ.