Особливості впровадження спрощеної системи оподаткування в 2016 році

Особливості впровадження спрощеної системи оподаткування в 2016 році

До Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики надходять численні звернення від платників єдиного податку третьої групи щодо невідповідності листа Державної фіскальної служби України від 08.01.2016 р. №1527/7/99-99-17-02-02-17 вимогам норм Податкового Кодексу України. Зокрема, в частині обов’язкового переходу в 2016 році на загальну систему оподаткування фізичних осіб - підприємств, які є платниками єдиного податку третьої групи, якщо у 2015 році вони перевищили обсяг річного доходу понад 5 000 000 гривень.

У Комітеті вважають, що викладені у зазначеному листі положення є неправомірними, оскільки суперечать чинному ПКУ, зокрема нормами пункту 292.16 статті 292 ПКУ, згідно з яким право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку. Умовою перебування платників єдиного податку на III групі в 2015 році було не перевищення ними протягом календарного року обсягу доходу понад 20 000 000 гривень (чинна у 2015 році редакція підпункту 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ).

Також у вказаному листі не враховані норми підпункту 298.2.3. пункту 298.2 статті 298, яким встановлено виключний перелік випадків, коли платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків, зборів, визначених ПКУ. Так, підпунктом 3 цього підпункту передбачено, що для платників єдиного податку третьої групи таким випадком є перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу. Будь-яких інших обмежень, ніж зазначені в підпункті 298.3 пункту 298.2 статті 298, щодо перебування платників на спрощеній системі оподаткування нормами ПКУ не передбачено.

В контексті питання, що розглядається, слід також врахувати норми пункту 56.21 статті 56 ПКУ, відповідно до яких у разі, коли норми ПКУ припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Враховуючи зазначене та виходячи з норм статті 58 Конституції України, щодо незворотності дії у часі законів, платники єдиного податку III групи при не перевищені у 2015 році обсягу річного доходу понад 20 000 000 грн та за умови додержання інших вимог ПКУ щодо застосування спрощеної системи оподаткування, мають безумовне право продовжувати перебувати у 2016 році на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності до досягнення ними доходу у розмірі 5 000 000 грн, як це передбачено пунктом 292.16 статті 292 ПКУ.