Міндоходiв узагальнило судову практику щодо визначення(коригування) митної вартості товарів.

Міндоходiв узагальнило судову практику щодо визначення(коригування) митної вартості товарів.

Міндоходов в листі від 7 травня 2014 № 10441/7/99-99-10-03-01-17 розповіло про судову практику щодо визначення ( коригування) митної вартості товарів . Відзначено , що відповідно до статистичних даних такі суперечки є найбільш численними (близько 61 %). Сутність спірних відносин полягає в тому, що при вирішенні питання розмитнення імпортованих товарів контролюючий орган , не погодившись із задекларованою суб'єктом ЗЕД вартості , визначає її самостійно за відповідним методом . Як наслідок , у декларанта виникає обов'язок по сплаті додаткових сум ПДВ та ввізного мита.
Основною причиною винесення судами рішень не на користь Міндоходів є відсутність допустимих доказів неможливості застосування першого методу визначення митної вартості.

Суди приходять до висновків , що Законом чітко встановлено умова , за наявності якої у митного органу виникає право на витребування додаткових документів і відмова в митному оформленні за заявленою декларантом митної вартості товарів. Також імперативною умовою є наявність обгрунтованих сумнівів у правильності зазначеної декларантом митної вартості товарів. На думку судів , сумніви обгрунтовані, якщо документи містять розбіжності , мають ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів , або відомостей про ціну , що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.