Біосенсори для відстеження цукристості рослин створено в світі

Біосенсори для відстеження цукристості рослин створено в світі

Технології, які надають можливість вимірювати зміни рівня цукру в рослинах в режимі реального часу було розроблено у світі. Ці датчики можуть бути впроваджені для управління вирощування нових видів рослин у довгостроковій перспективі. Дані технології було розроблено дослідниками з Швеції, процес дозволяє відстежувати рівень цукру саме в тканинах рослин. Інформація, яку отримують від датчиків надасть можливість адаптувати сільське виробництво до змін клімату. Датчики визначення рівня цукру розроблені на основі органічних електрохімічних транзисторів, які можна імплантувати в рослини. Вони дозволяють здійснювати контроль над рівнем цукру в рослинах в період двох днів. Також пристрій передає інформацію про метаболізм і зростання. Цукор в рослинах використовується для отримання енергії і є важливою сигнальною речовиною, що здійснює вплив на розвиток рослини та реакцію на зміни в навколишньому середовищі. Наразі відкриття застосовується для фундаментальних досліджень, але в майбутньому їх можна використовувати у таких сферах як оптимізація умов зростання, контроль якості продукції, на перспективу вирощування нових видів рослин. Досі деякі механізми, які здійснюються в рослинах взагалі та з прив’язкою до цукру не вивчені, тому в додаток до вже наявних досліджень окреслені перспективи на майбутнє, які актуальні для багатьох країн та України в тому числі, де відбувається переробка цукрових буряків.